Sunday, October 23, 2016

ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇ ਹੋਵੇ?

>>ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ<<
ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇ ਹੋਵੇ?
=>ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਵਿਆ ''ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ''<<<
ਗੱਲ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਓ ਕੇ ਕੰਤ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਹੈ॥ਹੁਣ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ?
ਜਵਾਬ-ਸਹਜਿ ਸੰਤੋਖਿ ਸੀਗਾਰੀਆ ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੀ॥
੧.ਸਹਿਜ :-ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇ ਮਿਲੇ?
ਲਾਵਾ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਨੂ ਚੋਥੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ॥
1.ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਤੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ 
2.ਨਿਰਮਲੁ ਭਉ
3.ਬੈਰਾਗੁ
4.ਸਹਿਜ ((ਮਨਿ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ))
੨.ਸੰਤੋਖ:-ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੰਤੋਖੁ ॥
ਆਸਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਨਾਲ॥
੩.ਸੀਗਾਰ:-ਸੀਗਾਰ ਮਿਲਾਪ ਤੂ ਪਹਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ॥
ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਸੀਗਾਰ ਮਨ ਤੂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥
ਹੁਣ ਗੁਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ ਨੂ ਕੀ ਸੀਗਾਰ ਕੋਈ ਦਿਖ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ?
ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾ॥
ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ ॥
ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਣਿ ਤਨਿ ਪਹਿਰੈ ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ॥
ਮਨ ਮੋਤੀ ਵਾਗ ਸੁਚਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾ ਤੂ ਦੁਰ ਹੋਵੇ॥ ਸਵਾਸਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਪਰੋਈ ਮਾਲਾ ਵਾਗ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਰਹੇ॥ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ॥
੪.ਮਿਠਾ ਬੋਲ--:ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਠਾਸ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ....
ਮਿਠਾ ਬੋਲਹਿ ਨਿਵਿ ਚਲਹਿ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥
ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਹੇਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment