Tuesday, October 11, 2016

ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਹ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ?

ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਹ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਲਾ 9 ਦਾ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰੋ॥
1.ਦੁਆਰਹਿ ਦੁਆਰਿ '''ਸੁਆਨ'' ਜਿਉ ਡੋਲਤ ਨਹ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ॥(411)
2.ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹੁ ਜਿਉ ਸਦਾ ''ਸੁਆਨ'' ਤਜਤ ਨਹੀ ਨਿਤ ॥ 
ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਹਰਿ ਭਜਉ ਇਕ ਮਨਿ ਹੁਇ ਇਕ ਚਿਤਿ ॥(1428)
ਗੱਲ ਦੋਵੇ ਠਾਇ ਕੁਤੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਲੇ ਠਾਇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਉਤੇ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਆਖ ਦਿੱਤਾ.''ਨਹ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ''
ਪਰ ਦੂਜੇ ਠਾਇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੇਖ ਆਖ ਦਿੱਤਾ '''ਇਹ ਬਿਧਿ ਹਰਿ ਭਜਉ ਇਕ ਮਨਿ ਹੁਇ ਇਕ ਚਿਤਿ॥
ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕੇ ਕੀ ਕੁਤੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾ ਕੁਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਰਣਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਇਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ॥
ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਮੱਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ॥
ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥ 
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment