Friday, October 7, 2016

ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ ਤਰੰਗ ਤੇ ਹੈ ਜਲੁ ਕਹਨ ਸੁਨਨ ਕਉ ਦੂਜਾ ॥

ਤਨੁ ਨ ਤਪਾਇ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਨ ਬਾਲਿ ॥ 
ਸਿਰਿ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰਿ ਪਿਰੀ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ॥੧੮॥
ਹੇ ਭਾਈ ਕਿਉ ਸਰੀਰ ਤਾਈ ਕਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ॥
ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ॥ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਛੱਡ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ॥
''''ਅੰਦਰਿ ਪਿਰੀ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ''' ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਕੇ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ...
ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠਉਰੁ ॥
ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਕੈ ਤੂ ਭਇਆ ਜਾ ਕਉ ਕਹਤਾ ਅਉਰੁ ॥੮੭॥ 
ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਖੁਦ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ॥
ਬਸ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ...
ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ ਤਰੰਗ ਤੇ ਹੈ ਜਲੁ ਕਹਨ ਸੁਨਨ ਕਉ ਦੂਜਾ ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment