Sunday, October 9, 2016

ਲਾਵਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ(1)

ਗੁਰਮਤੋ ਤੇ ਮਨਮਤੋ ਚਉਬਾਰੇ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਬਰਾਤ ਵੇਖ ਰਹੀਆ ਸਨ॥ਮਨਮਤੋ ਬੋਲੀ ਭੈਣੇ ਗੁਰਮਤੋ ਇਹ ਬਰਾਤ ਤਾ ਬੜ੍ਹੀ ਸੁਵਖਤੇ ਆ ਗਈ॥
ਹਾਂ ਮਨਮਤੋ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲਿਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਅੰਨਦ -ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ॥ਪਹਿਲਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਲਾਵਾ ਦੀ ਰਸਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ॥
ਮਨਮਤੋ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ॥ਭੈਣੇ ਗੁਰਮਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਵਾ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਕਰਨਾ॥ਗੁਰਮਤੋ ਬੋਲੀ ਭੈਣੇ ਆਪ ਇੱਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਕੇ ਰੋਜ ਦੀ ਇਕ ਲਾਵਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀਆਂ॥ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਲਾਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਾਂਘ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆ ਹਾਂ ਕੇ..
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ??
ਹੁਣ ਆ ਭੈਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਵਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀ ਬੁਝਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾ...
===>ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪<==== 
ਹਰਿ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਵ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ! ਮੈ(ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ) ਤੇਰੇ ਤੂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਨਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂ ਛਡ ਪਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਭਟਕਨਾ ਰੂਪੀ ਮਾਰਗ ਨੂ ਤਿਆਗ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ॥
ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦੁ ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜਹੁ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਓਕੇ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂ ਆਪਣਾ ਬਰਮਾ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਸਚ ਰੂਪੀ ਅਸਲ ਧਰਮ ਉਤੇ ਪਹਰਾ ਦੇਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ,((ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ)) ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈ(ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ) ਤੇਰੇ ਤੂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾ॥
ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥
ਸਚ ਰੂਪੀ ਧਰਮੁ ਉਤੇ ਪਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਮੁ(ਗੁਣ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ,ਇਹ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿੀ ਹੈ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਹੁ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ॥
ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂ ਹਰ ਪਲ ਗਾਵਉ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਰੂਪੀ ਅਨੰਦੁ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨ ਨੂ ਸੁਚਜੇ ਲਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ॥
ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਾਵ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭੁ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੱਲ ਨੂ ਪੁਟਿਆ ਪਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ॥
ਭੈਣ ਮਨਮਤੋ ਪਹਲੀ ਲਾਵ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚਲ ਲਈ ਪਾਂਧੀ ਦਾ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ,ਅਗਲੀ ਲਾਵਾ ਵਿਚ ਸਫਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਰਲ ਮਿਲਕੇ ਵਿਚਾਰਾਗੀਆਂ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment