Tuesday, October 4, 2016

ਜੋੜੀ

=====>ਜੋੜੀ<======
ਰਬਾਬ ਸਾਰੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਜ ਆਇਆ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ '''ਜੋਰੀ''॥ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਵੱਲੋ ਬਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ॥ ਜੋਰੀ ਮਰਦੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਉਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ॥
ਪਹਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ dhamma ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡੂਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ॥
ਦੂਜਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ poorra ਆਖਦੇ ਹਨ॥
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜੋਰੀ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਬਲਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ॥ਤਬਲੇ ਵਿਚ dhamma ਦੀ ਥਾਂ dhuggi ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ!!

No comments:

Post a Comment