Wednesday, October 5, 2016

ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮੁ

ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮੁ ॥
ਹੇ ਭਾਈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥
ਜਿਸਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋ ਸੰਜਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਪ ਤਪ ਹੋਵੇ॥
ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰਖੈ ਧਰਮੁ ॥ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ ॥
ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ॥
ਪਦਾਰਥੀ ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੂੰ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ ,ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਜਕੜ ਮੁੱਢ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ॥
ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤੁ ॥੧੬॥
ਅਜਿਹੇ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜੀਵ ਸਤਿਕਾਰਣ ਯੋਗ ਹੈ॥
ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ॥

No comments:

Post a Comment