Friday, October 7, 2016

ਦਿਲਰੁਬਾ

>>>>>ਦਿਲਰੁਬਾ<<<<<<
ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਤਾਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ॥ਤਾਊਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਲਰੁਬਾ ਹਲਕਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ॥ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਊਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ॥
ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ॥

No comments:

Post a Comment