Tuesday, October 11, 2016

ਸੱਚ ਹੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਸੱਚ ਹੀ ਰੋਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਗਿਆਨ ਹੀਣੰ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ॥
ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨੨॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੜ੍ਹੀ ਸਰਲ ਜੇਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ॥
ਜਿਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਂਦੀ ਮਿਲੇਗੀ॥
ਕੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਹ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ॥
ਇਉ ਜਾਪੇਗਾ ਕੇ ਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰ ਦਰ ਉਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੇਸਟ ਹਨ॥
ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਤੂੰ ਮੁਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥ਸਚੇ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀਆ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਂਦੀ ਹੈ॥
ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋ ਤੱਕ...
ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ ॥
ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ ॥ 
ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ॥ ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਦੁਖੁ ਰੋਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥੧॥
ਪਰ ਜਿਵੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ,,,,
ਕਲਿ ਕੀਰਤਿ ਪਰਗਟੁ ਚਾਨਣੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰਿ ॥
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਦੇਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਤਨੁ ਸੋ ਲੇਵੈ ॥੨॥ 
ਸੱਚ ਹੀ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਸੱਚ ਹੀ ਰੋਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment