Wednesday, October 26, 2016

ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਬਾੜ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮਹਲਾ 3 ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਬਾੜ ਵਾਰੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ॥
ਮਾਥੈ ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਹੋਇ ॥੫॥ 
ਹੇ ਜੀਵ ਭਾਵੇ ਕੇ ਤੂੰ ''ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਕਰਮੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ॥ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੁਵਾਤ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਮਉਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦਾ ਹੈ॥ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ॥ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਮੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਚੁਣ ਪਰ ਉਸਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਧੁਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੇ ਉਸਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ॥ਪ੍ਰਮਾਣ-
ਜੋ ਧਰਮੁ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸੁ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੈ ਪਾਪਿ ਕਮਾਣੈ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ ॥ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਦੂਜਾ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀਐ ॥
ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਓਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਦਰਿ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ॥ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਹੀ ਜੀਵ ਆਖ ਦਾ ਹੈ ਕੇ..
ਜੇ ਸੁਖੁ ਦੇਹਿ ਤ ਤੁਝਹਿ ਅਰਾਧੀ ਦੁਖਿ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ ॥੨॥ 
ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਹਿ ਤ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥੩॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment