Tuesday, October 18, 2016

101 ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ

6-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ 101 ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਣੀ ਸੀ॥ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜਾਮ ਲੱਗਭਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕੇ ਐਨ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ 50 ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇੰਨਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ॥ਇਕ ਪਾਠ ਦੀ11000 ਕੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੂਜਾ ਸੀ  ਅਤੇ 50 ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਸਨ॥ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ॥ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 200-250 ਪਾਠੀ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਸਨ॥ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਬਚੇ ਬੁਢੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਭ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੇ॥
ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ॥ਜਿਸ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਹੈ...
1.ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਣਿ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ ॥ 
2.ਲੈ ''ਭਾੜਿ'' ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ
ਇਹ ਤਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਪਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇੰਨੀ ਨੀਚਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ॥
ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਉ ਦੀ ਤਿਉ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ॥ਪਰ ਚੁਪੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ॥
ਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ SGPC ਸਿਰਫ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇ ਪਦ ਛੇਦ ਪੋਥੀਆ ਛਾਪਣ॥
ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਪਾਠੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪੀ ਵਿਚ ਪਾਠ ਕਰ ਸੁਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਤਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ ਜਾ ਪਦ ਛੇਦ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਪਤਾ ਹੈ॥
ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਇਹ 100 200 ਪਾਠਾਂ ਦੀਆ ਲੜੀਆ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਗਈਆਂ॥ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬਿਨ੍ਹਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਪਾਠ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ॥
ਤਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ..
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥
ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment