Wednesday, November 30, 2016

ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ॥

ਆਉ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਉਣ ਜੀ ਦੀਆ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰੀਏ ਕੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ॥
ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਉਣ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤਾਨੀ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ॥
ਰਾਜਾ ਧੱਜ->ਰਾਜਾ ਕੋਧੱਜ->ਰਾਜਾ ਕਰਨ ->ਰਾਜਾ ਕੈਸੱਪ-> ਰਾਜਾ ਡਾਢਾ ->ਰਾਜਾ ਠਿਠਾਂ -> ਰਾਜਾ ਮੌਲਾ ->ਰਾਜਾ ਮੋਡਾ 
ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਅਗੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਉਣ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਾਪਰੀ ਸਨ॥4 ਝੰਡੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਝੋਲਦੇ ਸਨ ਭਾਵ 4 ਲੱਖ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ॥
1517 ਈ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ॥ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ॥ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਉਣ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਉਣ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਧੁਰ ਤੂੰ ਆਈ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾ ਕਦੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ॥ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਣ ਗਈਆ॥
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਉਣ ਜੀ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਰਥਾਂ ਜੀ , ਬਾਬਾ ਬਿੰਨਾ ਜੀ , ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋ ਅਗੇ ਚਲ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਹੋਏ॥
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਹ ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋਂਵੰਦ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਤਮ ਸਮੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਿਹਾ॥
ਭਾਈ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿਚ॥
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਇਆ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment