Saturday, November 26, 2016

ਮਹਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ॥ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਵੇ ਵਾਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ॥
ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਮਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੂ ਧਰਮ ਨੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ॥ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਗੁਹ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕੇ ਧਰਮ ਤਾ ਸਚ ਰੂਪੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ॥ਸਚ ਨੂ ਛਡ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਲ ਸਾਰਥਿਕ ਉਸਾਰੀ ਕਿਥੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ॥
ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਨਹੀ ਜੇ ਛਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਫਿਰਕਾ ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂ ਛਡੋ॥
ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਮਹਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਦਿਉ॥ਮਹਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋ ਸਿਖੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂ ਕਿਵੇ ਇਕ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਦਾ ਹੈ ਓਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਕੇ॥
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੰਗਾ ਜਾ ਲੁਟ ਮਾਰ ਨਹੀ ਹੋਈ॥ਕਿਓਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੇ ਕਿਵੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਦਾ ਹੈ॥40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਨਹੀ ਹੋਂਦਾ॥
ਸਿਖੋ ਜਿੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾ ਵਿਚ ਕਾਨ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਦਸਦੇ ਹੋ ਜਾ ਬੇਰੀ ਥਲੇ ਸਜਾ ਭੁਗਤਾ ਦਾ ਦਸਦੇ ਹੋ॥
ਓਹ ਮਹਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਸੀ॥ਘਾਟਾ ਸਭ ਵਿਚ ਹੋਂਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ॥
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 
੧.ਸਿਕੰਦਰ 
੨.ਨਿਪੋਲੀਅਨ 
੩.ਚਿੰਗੇਜ ਖਾਨ
੪.ਡਿਫੂ ਓਫ ਲਿੰਕਨ
ਜਿੰਨਾ ਰੱਜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ॥
ਸਾਡੇ ਸਿਖਾ ਕੋਲ ਅਸਲ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾ ਬਦ ਚਲਣ ਤੱਕ ਕਹ ਪਰਚਾਰਿਆ,ਸਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ॥ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ॥ਜਿਸ ਨੇ 
ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪਟੁ ਅੰਦਰਿ ਬਾਹਰਿ ਗੁਦੜੁ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਮੈਨਿਆ ਵਿਚ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment