Saturday, November 26, 2016

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਬਦੁ ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ॥
ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗਤੁ ਬਰਲਿਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥
ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੰਸਾਰ ਕੇਵਲ ਝੱਲਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ॥
ਜੇ '''ਬਰਲਿਆ'''ਪੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਰਤਾ ਕੋ ਧਿਆਨ ਮਹਲਾ ੯ ਦੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵੱਲ ਖੜੋ।।
ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ।।
ਇਹ ''ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ''' ਹੀ ''ਬਰਲਿਆ'' ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹਨ॥
ਹਰਿ ਰਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਦਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ॥
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਦਰਿ ਹੋ ਸਬਦੁ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਰਲਿਆ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋ ਉਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ॥
ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨਿ ਰਖੀ ਬਣਤ ਬਣਾਇ ॥੩੬॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਇਹੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਣਹਾਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਲਿਆ ਪਨ ਤੂੰ ਕੱਢ ''ਹਰਿ ਰਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਦਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ'' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment