Tuesday, November 1, 2016

ਅਨੰਦੁਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਜ ਇਕ ਗੁਰਧਾਮ ਜਾ ਗੁਰੂ ਵਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਅਨੰਦੁਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਜ ਇਕ ਗੁਰਧਾਮ ਜਾ ਗੁਰੂ ਵਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੇ
ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ॥
ਨਾਹ ਮੈਨੂ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿਕ ਬਸ ਮੈ ਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੋਚਦਾ ਹਾ॥
ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤਾਈ ਹੈ ਕੇ ਮੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਓਕੇ 
ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥ 
ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਲੇਇ ॥ ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥
ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਸਚ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾ.
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਇ॥
ਖਾਲਸਾ ਭਾਵ ਸੁਧ ਅਤੇ ਸੁਧ ਕੇਵਲ ਸਚ ਹੋਂਦਾ ਹੈ॥ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਡੀ ਫ਼ਤੇਹ ਸਾਂਝ ਵਿਚੋ ਵੀ ਹੋਂਦਾ ਹੈ..
ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤੇਹ॥
ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਗੁਨ ਸਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਧਾਰ ਸਚ ਹੈ ਇਸਲਈ ਸਚੇ ਦੀ ਫ਼ਤੇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ਤੇਹ ਅਖਵਾਂਦੀ ਹੈ॥
ਇਸ ਫ਼ਤੇਹ ਨੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗਾ ਵਿਚ ਖੋਲਦੀ ਹੈ...
੧. ਹੁਣਿ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥
ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥ 
ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਠੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ ''ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ'' ਜੀਉ॥
ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ'
ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 
ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹੁ ਨਹੀ ਤਿਹਿ ਠਾਉ ॥ 
ਨਾਂ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜੁ ਨ ਮਾਲੁ ॥ ਖਉਫੁ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਰਸੁ ਜਵਾਲੁ ॥
ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਪਹਲੀ ਖੂਬੀ ਬੇ-ਗਮ ਦੂਜੀ ਖੂਬੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਤ ਤੀਜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹਤ ਚੋਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਤੁਕੇ ਟੈਕਸ ਤੂ ਰਹਤ॥
ਅਜੇਹਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਚ ਦਾ ਰਾਜ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ॥ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਹਣਾ ਪਿਆ''' 
ਅਬਿਚਲ ਨਗਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
ਮਨ ਇਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਵਸਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪੁਤ ਭਾਈ ਸਿਖ ਬਿਗਾਸੇ ॥ 
ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਰਖਾ ਆਪਿ ਪਿਤਾ ਆਪਿ ਮਾਇਆ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨਿ ਏਹੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧॥
ਤੇ ਸਭ ਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੱਲ ਜੋ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ '''
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਕਰਤੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
ਅਬਿਚਲ '''ਨੀਵ ਧਰੀ'' ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥
ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾ ਨੂ ਅਨੰਦੁਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ॥ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦੁ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂ ਮਹਿਜ ਇਕ ਗੁਰਧਾਮ ਬਣਾ ਛਡਿਆ ਹੈ॥

No comments:

Post a Comment