Sunday, November 20, 2016

ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਾਰਤਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ॥
ਵਿਛੁੜਿ ਵਿਛੁੜਿ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਭਾਇ ॥
ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋ ਲਗਦੇ ਲਗਦੇ ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਜਾ ਬਦਲਿਆ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਨਿਹਚਲੁ ਭਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਦ ਜੀਵ ਨੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮੁ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤਾ ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਹਚਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ॥
ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੈ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥ 
ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਖਜਾਨਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ॥
ਨਾਨਕ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਕਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਲਹੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥੩੦॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਖਜਾਨਾ ਖੋਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment