Saturday, November 5, 2016

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ

ਮਹਲਾ 3 ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ ਦੀ ਵਣਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥
ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
ਗੁਰੂ ਦੀਆ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੋਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ॥
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਅਤੁਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਹਚਲ ਭੰਡਾਰਾ ਨਾਲ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥
ਹਰਿ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਉਚਰਹਿ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ਇਹਨਾਂ ਨਿਹਚਲ ਗੁਣਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਮਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥
ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥੧੫॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਸਮਝਾਉਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਖਸੀਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਮਖੇਤਰ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment