Monday, November 14, 2016

ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਊਬਰੇ

ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ॥
ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਊਬਰੇ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਂਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ ॥੨੪॥
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ,ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਖੇਹ ਹੋ ਗਏ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਆਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਆਉਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਲ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ॥
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਖੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮੁ ਹੈ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment