Saturday, September 24, 2016

ਸੁਣਿ ਮੁੰਧੇ ਹਰਣਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ਸੁਣਿ ਮੁੰਧੇ ਹਰਣਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
ਪਹਿਲਾ ਵਸਤੁ ਸਿਞਾਣਿ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰੁ ॥
ਹੇ ਹਿਰਨੀ ਦੀਆ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜੀਵ ਇਸਰਤੀਏ ਇਕ ਭੇਦ ਭਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਜਾਈ॥
ਜਦੋ ਵੀ ਕਦੇ ਖਰੀਦ ਫਰੋਕ ਕਰੀਏ ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤ ਨੂੰ ਜਾਚ ਪਰਖ ਲਈ ਦਾ ਹੈ॥
ਦੋਹੀ ਦਿਚੈ ਦੁਰਜਨਾ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਕੂੰ ਜੈਕਾਰੁ ॥
ਜਿਤੁ ਦੋਹੀ ਸਜਣ ਮਿਲਨਿ ਲਹੁ ਮੁੰਧੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦੁਸਮਨਾ ਦੀ ਸਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ॥
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁਸਮਨਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਕੇ ਸਚੇ ਸੱਜਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਂਦਾ ਹੋਏ ਅਜੇਹੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਸਜਣਾ ਐਸਾ ਹਸਣੁ ਸਾਰੁ ॥ 
ਸਚੇ ਸੱਜਣ ਉਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦੀ ਹੈ॥
ਤਿਸ ਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਚਈ ਜਿ ਦਿਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥
ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਜਣਤਾਂ ਤੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਿੱਖ ਚਲਣਹਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ ਹੈ,ਸੋ ਮਿਥਿਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਹਾ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਇਵ ਕਰਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੨॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਜਣਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਚਲ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥
ਅਵਗੁਣ-ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ(ਦੁਸਮਣ)
ਸੁਭ ਗੁਣ-ਭਾਵ ਨਾਮੁ(ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੱਜਣਤਾ ਹੈ)
ਧੰਨਵਾਦ.

No comments:

Post a Comment