Sunday, September 25, 2016

ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲੁ ਜੰਗਲੁ ਕਿਆ ਭਵਹਿ ਵਣਿ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇਹਿ ॥

ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲੁ ਜੰਗਲੁ ਕਿਆ ਭਵਹਿ ਵਣਿ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇਹਿ ॥ 
ਵਸੀ ਰਬੁ ਹਿਆਲੀਐ ਜੰਗਲੁ ਕਿਆ ਢੂਢੇਹਿ ॥੧੯॥ 
ਸੇਖ ਸਾਬ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਬੇੜਿਆ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਰੱਬ ਨੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ,ਕਿਉ ਜੰਗਲਾ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਲਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ॥ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂ ਤੂ ਬਾਹਰ ਲਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਓਹ ਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ॥
ਕਬੀਰ ਸਾਬ ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ....''
ਦਖਨ ਦੇਸਿ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ ਪਛਿਮਿ ਅਲਹ ਮੁਕਾਮਾ ॥ 
ਦਿਲ ਮਹਿ ਖੋਜਿ ਦਿਲੈ ਦਿਲਿ ਖੋਜਹੁ ਏਹੀ ਠਉਰ ਮੁਕਾਮਾ॥
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠਉਰ ਤਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਹੈ॥
ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਖੜ ਆਖਦੇ ਹਨ...''
ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠਉਰੁ ॥ 
ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਕੈ ਤੂ ਭਇਆ ਜਾ ਕਉ ਕਹਤਾ ਅਉਰੁ ॥੮੭॥
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠਉਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਖ ਨੂ ਜਾਣਨ ਤੂ ਬਾਅਦ ਤੂ ਖੁਦ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ॥
ਇਸ ਦੋਵੇ ਸਿਧਾਤਾ ਨੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ੫ ਨੇ ਸਿਖੀ ਦੇ ਵਿਲਖਣ ਸਿਧਾਤ ਨੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ..'
ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਾਝ ॥ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਰਲਿ ਕੀਨੀ ਸਾਂਝ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਪਿਤਾ ਪਤੀਨੇ ॥ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਏਕੈ ਰੰਗਿ ਲੀਨੇ ॥
ਇਹਨਾ ਸਾਰਿਆ ਸਿਧਾਤਾ ਉਤੇ ਸਿਖੀ ਦਾ '''
ਗੁਰੂ ਸਿਖੁ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਚਲਾਏ''ਸਿਧਾਤ ਖੜਾ ਹੈ॥

No comments:

Post a Comment