Monday, September 26, 2016

ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ

ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਂਦੇ ਹਨ?
ਅਗੋ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਜੋ 1945 ਤੂੰ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦ 2008 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਓਥੋਂ ਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗੋਲਕ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ॥
ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥
ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ ਉਗਵੈ ਮੁਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ॥
ਅੰਦਰ ਤਾ ਗੋਲਕ ਸੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ॥
((SGPC =ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ))

No comments:

Post a Comment