Thursday, September 29, 2016

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥

ਮਨਮਤੋ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਚਲਦੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ ਸੁਨ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਗੁਰਮਤੋ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ॥ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ॥
ਗੁਰਮਤੋ ਹੋਕਾ ਭਰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਾ ਵਿਚ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ॥ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਭੈਣੇ ਇੱਕਲਾ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਲੁਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ॥ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭੈੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਮਾਰਿਆ॥ਅਜਿਹੇ ਜਖਮ ਹਰੇ ਸਨ ਕੇ 1981 ਤੂੰ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ॥ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ,ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ॥ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦ ਲਿਆ॥ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤਣ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮੜਾ ਨਾਂਹ ਦੇਣ॥
ਮਨਮਤੋ ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦਾ react ਵੀ ਦੇਖਿਆ?
ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਗੁਰਮਤੋ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ॥
ਭੈਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੇ ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜ ਹਨ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ॥
ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ॥ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਥਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਫੂਕ ਛਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆ ਗੱਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ॥
ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹਨ ਕੇ...
ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ ॥
ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੇ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕੇ/...
ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ॥
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮਜੂਦ ਹਨ ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ॥ਜਿਸ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ॥
ਮਨਮਤੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾ ਬਹਿੰਦੇ ਉਠਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ '''ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾ ਧੂੜ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ'''ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ॥ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ!!
ਸੋ ਭੈਣੇ ਮਨਮਤੋ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਵੀ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ॥
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ॥
ਮਨਮਤੋ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment