Saturday, September 24, 2016

ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਵਿਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਨਿਬਹੈ ਨਾਲਿ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ 3G 4G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਨੁਹ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ॥ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾ ਮੁਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਟਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਵੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ॥ਹਰ user ਦਿੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਘਟੋ ਘਟ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ॥ਬੇਫਜੂਲੀ ਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਹਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ॥
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਗਿਣਿਆ ਮਿਣਿਆ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ॥ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ..
ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਿ ॥ 
ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ ॥
ਕੁਫਕੜ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ॥
ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰਖੀਆ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥
ਓਤੈ ਸਾਥਿ ਮਨੁਖੁ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥ 
ਜਿਵੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੰਛੀਆ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਫਕੜ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਰੁਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ਸੋ ਜੀਵ ਇਕ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ...
ਮੋਹਿ ਐਸੇ ਬਨਜ ਸਿਉ ਨਹੀਨ ਕਾਜੁ ॥ 
ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲੁ ਨਿਤ ਬਢੈ ਬਿਆਜੁ ॥
ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਤਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਡੁਬੇ ਤੇ ਲੇਖੇ ਰੂਪੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਿਰ ਚੜੇ॥
ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ॥
ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਰਿਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਲਿ ॥ 
ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਵਿਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਨਿਬਹੈ ਨਾਲਿ ॥ ਅਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥
ਤੇ ਉਹ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ..
ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
ਹਰਿ ਜਸੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥
ਜੀਵ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਵਣਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੁਠ ਪਏਗਾ॥
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਫਕੜ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਡਾਟਾ ਵਿਅਰਥ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਖ ਦਿੱਤਾ..
ਜਿਨਾ ਰਾਸਿ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਕਿਉ ਤਿਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
ਖੋਟੈ ਵਣਜਿ ਵਣੰਜਿਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ॥ ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਨਿਤ ਰੋਇ ॥੨॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment