Saturday, September 24, 2016

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਲਾ 1 ਆਖਦੇ ਹਨ॥
ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ॥ 
ਸਾਲਕੁ ਮਿਤੁ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ ॥
ਭਾਈ ਬੰਧੀ ਹੇਤੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਣਿ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ॥੫॥
ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੀ ਪਦਾਰਥੀ ਦੌੜ ਤੇ ਪਕੜ ਵਿਚ ਰੁਝ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ॥ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ॥ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਸਾਂਝਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ॥ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਦਾਰਥੀ ਦੌੜ ਤੇ ਪਕੜ ਹੀ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੈ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ॥
ਕਿਉਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਜਰਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਝਾਕੀਏ ਤਾ ਇਹ ਗੱਲ 100 % ਵਰਤਦੀ ਦਿਸੇਗੀ॥
ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾਂਹ ਜਾਵੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੇਖ ਲਵੋ॥
ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ॥ਇਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸਲਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਂਹ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ॥8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਰਤ ਲਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ॥ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਜਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲ 20-25 ਲੱਖ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ॥ਪੈਸੇ ਖਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋ ਬਚਿਆ ਦੀਆ ਜਿੰਦਗੀਆ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 8 ਬਚੇ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਚੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ''''ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਣਿ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ'' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ॥
ਪਰ ਜੋ ਵੀ '''ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਣਿ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ''' ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ..
ਕਬੀਰ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ ਦੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਥਿ ॥ 
ਪਾਇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲਿ ਅਪੁਨੈ ਹਾਥਿ ॥
ਇਹ ਸੱਤਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਅਗੇ ਆ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ॥
ਸੋ ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਗਾਫਲ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚੋ ਅਲਗ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਬ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਪਵੇਗੀ॥
ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ ॥ 
ਮਤੁ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment