Sunday, September 25, 2016

ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਅਕਲਿ ਲਤੀਫੁ ਕਾਲੇ ਲਿਖੁ ਨ ਲੇਖ ॥

ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਅਕਲਿ ਲਤੀਫੁ ਕਾਲੇ ਲਿਖੁ ਨ ਲੇਖ ॥ 
ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ ਸਿਰੁ ਨੀਵਾਂ ਕਰਿ ਦੇਖੁ ॥੬॥
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ''ਦਰ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ'''ਤੂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀ ਓਹ ''ਕਿਝੁ ਨ ਬੁਝੈ ਕਿਝੁ ਨ ਸੁਝੈ''ਤੂ ਹੋਂਦੀ ਹੋਏ ਪਹਲਾ ''ਜੇ ਜਾਣਾ'' ਉਤੇ ਪਹੁਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਤੂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਮਾਨਣ ਉਤੇ ਆ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੇਖ ਸਾਬ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੁਧੀ(ਸੁਰਤ) ਸੂਖਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਭਾਵ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਨੂ ਕੁਕਰਮਾ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਨਾਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਚਰ॥
((ਸੇਖ ਸਾਬ ਇਥੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕੇ ਰੱਬ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਓਹਨਾ ਨੂ ਸੇਖ ਸਾਬ ਗੱਲ ਖੋਲਕੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਨ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਤਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਤੂ ਖੁਦ ਹੈ,ਜੋ ਜੋ ਤੂ ਕਰਦਾ ਏ ਓਹ ਓਹ ਤੇਰੇ ਅਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ॥))(ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ))
ਸੇਖ ਸਾਬ ਵਿਚਾਰ ਨੂ ਅਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਸੂਖਮ ਬੁਧੀ ਤੂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਝਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭਲਾ ਤੇਰੀ ਕਰਮੀ ਸੁਕਰਮੀ ਹੈ ਜਾ ਵਿਕਾਰਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਮਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਵਿਕਰਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ॥

No comments:

Post a Comment