Sunday, September 25, 2016

ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ॥

ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ॥
ਫਰੀਦਾ ਦੇਖਿ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਉ ॥੨੯॥
ਸੇਖ ਸਾਬ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਦਸ ਨੁੰਹਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਹ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪੀ ਲੈ ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ ਰਹੀ, ਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਫਰੀਦਾ ਦੂਜਿਆ ਦੀਆ ਚੋਪੜੀਆ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾਹ ਤਰਸ ਪਏ ॥
ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇ ਸਬਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀ ਹੈ॥ ਆਪਣੇ ਨਿਰਜੀਵਕਾ ਤੂ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ ਰਹਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਂਦੀ ਹੈ॥ ਬੁਹਤਾਤ ਤਾ ਅਸੀਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾ ਉਸਨੂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ॥
ਦੂਜਿਆ ਦੀ ਪਦਾਰਥੀ ਅਮੀਰ ਵੇਖ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਤਰਸਦੇ ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਧੰਨ ਦੋਲਤ ਹੋਂਦੀ॥ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਜਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ!!
ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ..''ਜੇ ਸੁਖੁ ਦੇਹਿ ਤ ਤੁਝਹਿ ਅਰਾਧੀ ਦੁਖਿ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ ॥੨॥ ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਹਿ ਤ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥..ਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਓਹ ਹੀ ਅੰਦਰੋ ਬਾਹਰੋ ਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ॥
ਜਦ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ..'''ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣੁ ਮੰਨਣੁ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ ਸਾਚੁ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ ॥ ਸਤੁ '''ਸੰਤੋਖੁ''' ਹੋਵੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਤਾ ਸੁਣਿ ਸਦਿ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸਿ ॥
ਸੇਖ ਸਾਬ ਸਲੋਕਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅਗੇ ਚਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂ ਹੋਰ ਖੁਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਣਗੇ॥

No comments:

Post a Comment