Sunday, September 25, 2016

ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ

ਬੜ੍ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੰਗ ਰੂਪ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਪਰ ਉਠੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ॥ਖੁਦ ਦੀ ਪੱਗ ਦੁਮਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ॥
ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾ ਅਸੀਂ '''ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ ''''ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ॥ਉਲਟਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀ ਸਭ ਤੂੰ ਗਿਰਹੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਗੇ॥
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ॥ਨਾਂਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉ ਤੇ ਨਾਂਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ॥
ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦੀ ਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ॥
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ॥
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੇ ਦੇਹ ਵਿਚਲੀ ਸੁਰਤ ਬਦਲ ਦਿਉ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਖੜਕੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ॥ਹਰ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਹ ਤੇ ਦੇਹ ਉਤਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹਾਂ ॥
ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਤੇ ਨਿਸਚਾ ਬਣਾਉ....
ਜਬ ਬੁਧਿ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲੁ ਕੈਸਾ ਅਬ ਬੁਧਿ ਬਲੁ ਨ ਖਟਾਈ ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment