Saturday, September 24, 2016

ਗੁਰਮਤੋ ਅਤੇ ਮਨਮਤੋ ਦੇ ਕਿੱਸੇ(2)

 ਗੁਰਮਤੋ ਅਤੇ ਮਨਮਤੋ ਦੇ ਕਿੱਸੇ
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਗੁਰਮਤੋ ''ਸੋ ਦਰ'' ਦੇ ਪਾਠ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕੇ ਮਨਮਤੋ ਦਬੇ ਪੈਰੀ ਉਸਦੇ ਦਰਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ॥ਦਰਾ ਵਿਚ ਜਾ ਗੁਰਮਤੋ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭੈਣੇ ਮਨਮਤੋ ਕਿਥੇ ਚਲੇ ਏ॥ ਮਨਮਤੋ ਰੁਕੀ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆ ਬੋਲੀ ਘਾਟ ਉਤੇ ਚਲੀ ਹਾਂ॥ਗੁਰਮਤੋ ਬੋਲੀ ਰੁਕ ਜਾ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲ ਮੈ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰ ਆਵਾਂਗੀ॥
ਗਰਮਤੋ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕੇ ਮਨਮਤੋ ਨੇ ਇਕ ਝੋਲਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ॥ਦੋਵੇ ਤੁਰਦੀਆ ਤੁਰਦੀਆ ਘਾਟ ਉਤੇ ਆ ਗਈਆ॥ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ॥ਮਨਮਤੋ ਨੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋ ਥਾਲ ਦੀਵਾ ਧੂਪ ਘੰਟੀ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ॥ਗੁਰਮਤੋ ਇਕ ਦਮ ਬੋਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮਨਮਤੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ,ਮੈ ਤਾ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ॥ਗੁਰਮਤੋ ਬੋਲੀ ਅੱਛਾ ॥ਮਨਮਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ॥ਗੁਰਮਤੋ ਨੇ ਹੋਕਾ ਭਰਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ॥
ਮਨਮਤੋ ਨੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ॥ਮਨਮਤੋ ਗੁਰਮਤੋ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ॥
ਗੁਰਮਤੋ ਬੋਲੀ ਮਨਮਤੋ ਮੇਰੇ ਇਸਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤਾ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ॥
ਮਨਮਤੋ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤੋ॥ਗੁਰਮਤੋ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲੀ...
ਗਗਨਮੈ ਥਾਲੁ ਰਵਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥
ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥
ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਥਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ,ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਦੀਪਕ ਹਨ,ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਮਾਨੋ ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਮਾਲ ਹੋਵੇ॥
ਮਲਯ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸੁਗੰਧੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਨੋ ਚਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਤਾ ਉਸਦੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਖਿੜੀ ਹੈ॥
ਸੋ ਭੈਣ ਮਨਮਤੋ ਦੇਖ ਇਸ ਆਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾ ਫਿਰ ਇਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱਬ ਮੰਨ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ॥ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਮਤੋ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਪਤਾ ਚਲ ਗਈ ਤੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ॥ਤਦ ਤੂੰ ਮਨਮਤੋ ਖੁਦ ਆਖੇਗੀ...
ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥ ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥
ਮਨਮਤੋ ਗੁਰਮਤੋ ਵੱਲ ਇਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਗੁਰਮਤੋ॥
ਪਰ ਭੈਣੇ ਗੁਰਮਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾ ਮੈ tv ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੋਂਦੀ ਵੇਖ ਹੈ॥
ਗੁਰਮਤੋ ਬੋਲੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਸਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਧੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment