Thursday, January 12, 2017

ਲੋਈ

ਜਦ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਦੁ ਵਿਚ ਪੱਦ ''ਲੋਈ'' ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮਥਿਆ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆ ਘੜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਨ॥
ਜਿਵੇ-ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥
ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣ '''ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਿ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ''
ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਾਲ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾ ਸਹਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ॥
ਜਿਵੇ ਪੱਦ ''ਲੋਈ'' ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹਨ...
ਏਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਈ ॥
ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥੭॥
ਸੰਸਾਰ ,ਸਿਰਠੀ, ਦੁਨੀਆ ਆਦਿਕ ਨਾਂਹ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਲੋਈ॥
ਧੰਨਵਾਦ

No comments:

Post a Comment